Wednesday, December 15, 2010

Allah ki cahat


Ay ibn-e-adam aik teri chahat hai aur aik Meri chahat hai..!
Pas agar tu ne apney app ko sapurd...
ker dia uss ke jo Meri chahat hai..

Tu Mein bakhsh doun ga tujh ko wo bhi jo teri chahat hai..
Aur agar tu ne nafarmani ki uss ki jo Meri chahat hai..
Tu Mein thaka doun ga tujh ko uss mein jo teri chahat hai..

Phir wohi ho ga jo Meri chahat hai..No comments: